เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ID หัวข้อ ดูแล้ว ตอบ วันที่
63 หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 72 0 2020-03-29 05:06:10
62 หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 58 0 2020-03-29 05:05:29
61 หลักสูตร อบรม ครู คูปอง 181 0 2020-03-29 05:02:48
60 การประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครู 225 0 2020-03-29 05:01:44
59 แบบการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 201 0 2020-03-29 04:59:32
58 แบบการประเมินให้ข้าราชการครู 190 0 2020-03-29 04:58:30
57 การประเมินผลการเรียนรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 159 0 2020-03-29 04:57:40
56 เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู 203 0 2020-03-29 04:56:25
55 สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู 167 0 2020-03-29 04:55:47
54 การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา 159 0 2020-03-29 04:54:41
53 การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู 173 0 2020-03-29 04:53:08
52 คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 193 0 2020-03-29 04:52:12
51 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู 203 0 2020-03-29 04:51:00
50 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 177 0 2020-03-29 04:47:03
49 หลักสูตร คูปองพัฒนาครู 196 0 2020-03-29 04:46:21
48 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 185 0 2020-03-29 04:44:57
47 หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู 205 0 2020-03-29 04:44:06
46 หลักสูตร ป.บัณฑิต 193 0 2020-03-29 04:43:07
45 สถาบันคุรุพัฒนาคุรุสภา 210 0 2020-03-29 04:40:50
44 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครู 196 0 2020-03-29 04:39:27
43 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 197 0 2020-03-29 04:38:44
42 หลักสูตรพัฒนาข้าราชครู 187 0 2020-03-29 04:37:46
41 หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 192 0 2020-03-29 04:36:35
39 วิธีล็อคงานเอกสารใน Word 609 1 2018-03-13 09:58:35
38 ระวังอาหารทะเลจานโปรด 616 0 2018-03-06 16:51:48
22 อยากสอบถามเรื่องเรียน 2114 4 2015-01-31 14:13:22
24 รถรับจ้างเที่ยวเปล่าอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 1820 1 2016-03-31 14:07:56
21 สอบถาม 1845 3 2014-11-02 18:26:24
20 บรรยากาศในโรงเรียน 1940 4 2014-05-27 15:16:44
34 bXAyVFUX 395 0 2016-06-21 20:18:34
เปลี่ยนภาพใหม่
ป้อนตัวอักษรด้านล่าง