เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ID หัวข้อ ดูแล้ว ตอบ วันที่
66 หลักสูตร การออกแบบเรียนปนเล่นเน้นบูรณาการประสาน PLC สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาในศตวรรษที่ 21 560 0 2020-03-29 05:09:25
65 หลักสูตร การออกแบบเรียนปนเล่นเน้นบูรณาการประสาน PLC สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาในศตวรรษที่ 21 520 0 2020-03-29 05:08:22
64 หลักสูตรการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และกระบวนการ PLC สู่การทำวิจัยในชั้นเรียน 551 0 2020-03-29 05:07:20
63 หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 471 0 2020-03-29 05:06:10
62 หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 443 0 2020-03-29 05:05:29
61 หลักสูตร อบรม ครู คูปอง 615 0 2020-03-29 05:02:48
60 การประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครู 635 0 2020-03-29 05:01:44
59 แบบการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 617 0 2020-03-29 04:59:32
58 แบบการประเมินให้ข้าราชการครู 607 0 2020-03-29 04:58:30
57 การประเมินผลการเรียนรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 539 0 2020-03-29 04:57:40
56 เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู 601 0 2020-03-29 04:56:25
55 สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู 558 0 2020-03-29 04:55:47
54 การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา 535 0 2020-03-29 04:54:41
53 การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู 537 0 2020-03-29 04:53:08
52 คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 588 0 2020-03-29 04:52:12
51 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู 596 0 2020-03-29 04:51:00
50 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 570 0 2020-03-29 04:47:03
49 หลักสูตร คูปองพัฒนาครู 596 0 2020-03-29 04:46:21
48 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 581 0 2020-03-29 04:44:57
47 หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู 599 0 2020-03-29 04:44:06
46 หลักสูตร ป.บัณฑิต 582 0 2020-03-29 04:43:07
45 สถาบันคุรุพัฒนาคุรุสภา 602 0 2020-03-29 04:40:50
44 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครู 586 0 2020-03-29 04:39:27
43 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 581 0 2020-03-29 04:38:44
42 หลักสูตรพัฒนาข้าราชครู 567 0 2020-03-29 04:37:46
41 หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 558 0 2020-03-29 04:36:35
39 วิธีล็อคงานเอกสารใน Word 1000 1 2018-03-13 09:58:35
38 ระวังอาหารทะเลจานโปรด 1046 0 2018-03-06 16:51:48
22 อยากสอบถามเรื่องเรียน 2502 4 2015-01-31 14:13:22
21 สอบถาม 2215 3 2014-11-02 18:26:24
เปลี่ยนภาพใหม่
ป้อนตัวอักษรด้านล่าง