เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ID หัวข้อ ดูแล้ว ตอบ วันที่
97 Proper Roofing ติดตั้งหลังคา โดยช่างมืออาชีพ 155 0 2021-04-22 13:13:22
24 รถรับจ้างเที่ยวเปล่าอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2005 2 2016-03-31 14:07:56
92 oviebkk เว็บหนังออนไลน์ ที่มีทั้งหนังใหม่ หนังเก่า หนังชนโรง ใ 1312 2 2020-05-06 22:45:03
94 KUNNAPAB Home Solution Center 278 0 2020-12-02 12:12:15
91 หลักสูตร อบรม ครู คูปอง 461 0 2020-03-30 11:04:18
90 การประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครู 430 0 2020-03-30 11:03:01
89 แบบการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 421 0 2020-03-30 11:02:18
88 แบบการประเมินให้ข้าราชการครู 424 0 2020-03-30 11:01:41
87 การประเมินผลการเรียนรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 362 0 2020-03-30 11:00:38
86 เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู 427 0 2020-03-30 10:59:56
85 สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู 412 0 2020-03-30 10:59:04
84 การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา 343 0 2020-03-30 10:58:26
83 การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู 345 0 2020-03-30 10:57:30
82 คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 414 0 2020-03-30 10:56:29
81 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู 429 0 2020-03-30 10:55:52
80 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 424 0 2020-03-30 10:55:16
79 หลักสูตร คูปองพัฒนาครู 442 0 2020-03-30 10:54:34
78 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 445 0 2020-03-30 10:53:42
77 หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู 435 0 2020-03-30 10:52:17
76 หลักสูตร ป.บัณฑิต 457 0 2020-03-30 10:51:10
75 สถาบันคุรุพัฒนาคุรุสภา 454 0 2020-03-30 10:49:55
74 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครู 410 0 2020-03-30 10:48:42
73 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 430 0 2020-03-30 10:48:01
72 หลักสูตรพัฒนาข้าราชครู 447 0 2020-03-30 10:47:14
71 หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 442 0 2020-03-30 10:46:30
70 การทดสอบประเมินครู 457 0 2020-03-30 10:45:47
69 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 416 0 2020-03-30 10:44:42
68 หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 229 0 2020-03-29 05:12:29
67 หลักสูตร เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบและกระบวนการ PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียน 239 0 2020-03-29 05:11:10
66 หลักสูตร การออกแบบเรียนปนเล่นเน้นบูรณาการประสาน PLC สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาในศตวรรษที่ 21 247 0 2020-03-29 05:09:25
เปลี่ยนภาพใหม่
ป้อนตัวอักษรด้านล่าง