เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ID หัวข้อ ดูแล้ว ตอบ วันที่
92 oviebkk เว็บหนังออนไลน์ ที่มีทั้งหนังใหม่ หนังเก่า หนังชนโรง ใ 73 0 2020-05-06 22:45:03
91 หลักสูตร อบรม ครู คูปอง 110 0 2020-03-30 11:04:18
90 การประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครู 104 0 2020-03-30 11:03:01
89 แบบการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 105 0 2020-03-30 11:02:18
88 แบบการประเมินให้ข้าราชการครู 99 0 2020-03-30 11:01:41
87 การประเมินผลการเรียนรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 89 0 2020-03-30 11:00:38
86 เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู 105 0 2020-03-30 10:59:56
85 สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู 99 0 2020-03-30 10:59:04
84 การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา 85 0 2020-03-30 10:58:26
83 การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู 86 0 2020-03-30 10:57:30
82 คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 104 0 2020-03-30 10:56:29
81 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู 103 0 2020-03-30 10:55:52
80 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 101 0 2020-03-30 10:55:16
79 หลักสูตร คูปองพัฒนาครู 102 0 2020-03-30 10:54:34
78 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 110 0 2020-03-30 10:53:42
77 หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู 108 0 2020-03-30 10:52:17
76 หลักสูตร ป.บัณฑิต 108 0 2020-03-30 10:51:10
75 สถาบันคุรุพัฒนาคุรุสภา 99 0 2020-03-30 10:49:55
74 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครู 98 0 2020-03-30 10:48:42
73 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 111 0 2020-03-30 10:48:01
72 หลักสูตรพัฒนาข้าราชครู 102 0 2020-03-30 10:47:14
71 หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 104 0 2020-03-30 10:46:30
70 การทดสอบประเมินครู 107 0 2020-03-30 10:45:47
69 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 99 0 2020-03-30 10:44:42
68 หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 29 0 2020-03-29 05:12:29
67 หลักสูตร เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบและกระบวนการ PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียน 29 0 2020-03-29 05:11:10
66 หลักสูตร การออกแบบเรียนปนเล่นเน้นบูรณาการประสาน PLC สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาในศตวรรษที่ 21 30 0 2020-03-29 05:09:25
65 หลักสูตร การออกแบบเรียนปนเล่นเน้นบูรณาการประสาน PLC สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาในศตวรรษที่ 21 26 0 2020-03-29 05:08:22
64 หลักสูตรการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และกระบวนการ PLC สู่การทำวิจัยในชั้นเรียน 28 0 2020-03-29 05:07:20
63 หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 29 0 2020-03-29 05:06:10
เปลี่ยนภาพใหม่
ป้อนตัวอักษรด้านล่าง